Sunday, 17 November 2013

Wall art in Korea

Солонгосын гэр хороолол болох газрын хана нь дээрх урлаг үнэхээр гайхалтай Солонгос дахи Монголоор бол гэр хороолол болох газрыг үзүүштэй үлгэрийн орон зай болгосон нь ихэд ухаалаг арга юмдаа доорх зургууд Солонгосын давчуу гэр хороололын ханан дээрх өнгөт мэдрэмж бөлгөө амтархан үзээрэй :) 

No comments:

Post a Comment